צרו קשר
ּ

Clarification for teaching Commissioner 455 about heating ovens in a banquet hall

י"ח כסלו תשע"ו

03 נובמבר, 5344

לכבוד: רמ"חים בטיחות אש –

רמ"דים בטיחות אש תחנות אזוריות

אגף בטיחות אש וחקירות

הנדון : הבהרה להוראת נציב 455 בעניין תנורי חימום באולם שמחות

.4 לפי סעיף 5.6.4 בהוראת נציב: "חימום במכשירי חימום בגז או בדלק, ייעשה מחוץ למבנה,

והובלת החום תתבצע על ידי מובלי אויר פנימה".

.5 , האמור לעייל, לא יחול על תנורי חימום בעלי ארובה כפולה כהגדרתם בת"י 441 חלק 0

ובתנאי שהעסק יעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:

. א. התקנת מכשיר צורך גפ"מ בעל ארובה כפולה, תהיה בהתאם לת"י 441 חלק 0

ב. חיבור המכשיר למערכת הגפ"מ יהיה בצינור ומחברים מפלדת אל חלד המתאימים –

לתקן גרמני DIN3384 , או תקן מקביל לצינור גמיש מפלדת אל חלד. למען הסר –

ספק, חל איסור על התקנת צינור גמיש מגומי.

ג. יותקן בסמוך למכשיר ובגובה של עד 03 ס"מ מהרצפה, גלאי גז אקטיבי בהתאם

לסעיף 44.5 בת"י 441 חלק 0 אף אם המכשיר מותקן במקום שסעיף 44 לתקן לא –

חל עליו.

ד. חיבור המכשיר בהתאם לתקן ייבדק אחת לשנה על ידי טכנאי גז מורשה.

.0 על העסק להעביר אישור טכנאי גז מורשה, על התקנת המכשיר בהתאם לאמור לעייל, ועל

בדיקה תקופתית אחת לשנה לפחות.

.5 . הנחייה זו נכנסת לתוקף מיד עם פרסומה, ותוטמע בעדכון הבא של הוראת נציב 455

בברכה,

אשי אביזמר

רע"ן חומ"ס ומיתקנים ביטחוניים

אגף בטיחות אש וחקירות

העתקים :

טפסר בכיר חיים תמם, ר' אגף בטיחות אש וחקירות

טפסר דורון מני, רמ"ח בטיחות והגנה מאש

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ