צרו קשר
ּ

אחריות ותנאי שימוש מן יועצים – יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות

(להלן: "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות ") מפיץ מעת לעת מידע/עדכונים/מבצעים/פרסומות שונים ברשימת תפוצה, אליה ניתן להירשם דרך אתר האינטרנט של "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות ".

המידע בשירות מקוון זה (להלן: השירות) מופץ בכפוף לתנאים הבאים:

השירות מוצע לציבור הנרשם לרשימת התפוצה “כמות שהוא”..

השימוש בתכנים המופצים לרשימת התפוצה נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

המשרד לא ישא באחריות להתאמת התכנים לצורכי מי מהמנויים על רשימת התפוצה.

כמו כן, "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות " לא ישא באחריות לטעויות או לשגיאות בתכנים המופצים לרשימת התפוצה.

בנוסף, "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות " לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים שהופצו על ידי מי מהנמענים או על ידי כל צד ג’.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בתכנים שהופצו לרשימת התפוצה.

המשרד לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למי מהנמענים או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים המופצים.

לעניין פרק זה – "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות " משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בפרסומי "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות ", כולל אלו המופצים לנמענים ברשימת התפוצה, שייכות למשרד. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בתכנים שהועברו שייכות לגורם אחר.

מקבל התכנים ברשימת התפוצה רשאי לעשות “שימוש הוגן” בתכנים שהופצו, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך התכנים שהופצו אך המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות " ובין אם הוא גורם אחר.

אין לעשות בתכנים שהופצו כל סילוף או שינוי אחר ללא הסכמה מראש ובכתב מאת "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות ".

אסור לשנות את התוכן המופץ ברשימת התפוצה או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה או של "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות ".

פרסומים רשמיים של "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות "

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין תכנים שמופצים לרשימת התפוצה ע”י "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות " לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות ", רק החומר בפרסומים הרשמיים שיופיעו במשרד כאמור ייחשב כנכון.

אישור ההסכם

משלוח בקשה מקוונת להירשם לרשימת התפוצה מהווה הסכמה של המשתמש להוספתו לרשימת התפוצה, לאחסון פרטיו כפי שמולאו בטופס ההרשמה המקוון ברשימת התפוצה ולקבלת אישור הוספה לרשימת התפוצה ותכנים המופצים מעת לעת, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו.

בנוסף, משלוח הבקשה המקוונת להירשם לרשימת התפוצה מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי קרא את תנאי השימוש וכי הוא מסכים להם.

שינוי תנאי השימוש והסרת משתמשים

המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש במערכת הרישום המקוון מעת לעת על פי שיקול דעתו.

אין בעצם ההרשמה לרשימת התפוצה משום התחייבות של "מן יועצים-יועץ בטיחות אש | יועץ נגישות | מהנדס בטיחות " להפיץ לנרשם את כלל התכנים/ פרסומות והעדכונים שישלחו מעת לעת.

המשרד רשאי להסיר פרטי משתמש או מרשימת התפוצה על פי שיקול דעתו

למעלה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ּ